1995 02 & 03 Δεκέμβριου. Σάββατο αθήνα με σπόρτινγκ,κυριακκή λειβαδειά με καλαμάτα!

ΠΗΓΗ:ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΟΚΤΣΗΣ

επειστροφή σε ιστοτίες 10ετίας '90