1988 04 Δεκέμβριου & 2μερη εκδρομή σε τάφο του ινδού(μπάσκετ) και λειβαδειά(ποδόσφαιρο)

1988 Δεκέμβριος & 2μερη εκδρομή σε τάφο του ινδού(μπάσκετ) και λειβαδειά(ποδόσφαιρο) b