1989-90 Ματς? γριά-gay-bros στο Καυτατζόγλιο.Ο ΛΑΟΣ ΤΟΥ ΠΑΟΚ "ΕΝ ΔΡΑΣΗ":

επιστροφή σε επεισόδια 10ετίας 80