1997 και σούτια,κυνήγι,αρπαγή πανό στο ματς:Βέροια-αεκάκι.

επιστροφή σε επεισόδια 10ετίας 90