06 Νοεμβρίου 1995.ΠΑΟΚ-αεκάκι 1-3....Και ΝΑ πως φεύγει ένας πρόεδρος ΞΑ-ΝΑ....

06 Νοεμβρίου 1995.ΠΑΟΚ-αεκάκι 1-3....Και ΝΑ πως φεύγει ένας πρόεδρος ΞΑ-ΝΑ....(μέρος β)