1983 ΕΛΛΑΔΑ-ΑΓΓΛΙΑ 0-3

ΠΗΓΗ:ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΟΚΤΣΗΣ

επιστροφή σε επεισόδια 10ετίας 80