Διάφορες αναμνήσεις με τους gay-broys

ΠΗΓΗ:ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΟΚΤΣΗΣ

επιστροφή σε αναμνήσεις 10ετίας '80